2017. aasta projektid
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
"Elujõuline Tartu SRIK"
Projekti “Elujõuline Tartu SRIK” eesmärk on arendada MTÜst Lõuna-Eestis tegutsev usaldusväärne teenuse pakkuja, koolitaja ja partner.
Projekti tegevused:
  1. SRIK Tartu meeskonna koolitamine, et tagada organisatsiooni ja Restaureerimiskeskuse elujõulisus;
  2. SRIK Tartu / Restaureerimiskeskuse teenuste stabiilsuse ja mitmekesisuse loomine;
  3. SRIK Tartu arendamine koolitusasutuseks.
Projekti abil arendatakse MTÜst majanduslikult elujõuline sotsiaalne ettevõte, mis sõltub oma tegevuses vähem ebastabiilsest projektipõhisest finantseerimisest ja rohkem igapäevasest omatulu teenimisest. Teenuste disain, koolituste kvaliteedi tõstmine ja organisatsiooni meeskonna ning juhtimisvõimekuse arendamine on SRIK Tartu ja Restaureerimiskeskuse elujõulisuse alus.
Toetuse suurus: 11 000,29 eurot