Loeng-õpituba: Lubikrohvimine - grupp 2
5.04.19 - 17:30 - 20:45
Arhitektuur ja linnaplaneerimineEesmärk: Anda ülevaade lubikrohvimisest

Koolitusel osaleja õpiväljund:
 • omab ülevaadet lubikrohvi omadustest ning krohvimisvõtetest
 • teab lubikrohvi kasutamise võimalusi
 • oskab planeerida lubikrohvi krohvimis- ja hooldustöid
Sisu:
Loeng:
 • lubikrohv kui traditsiooniline ehitusviimistlus
 • ajastutruu restaureerimise põhimõtted ja nõuded
 • lubikrohvi omadused ja kasutusvõimalused
 • tööohutus lubjaga töötamisel
 • kahjustuste tekkepõhjused ja hooldusviisid
 • krohviparanduste tegemine
 • ajaloolistele puitmajadele sobivad praktilised näited
Praktika:
 • aluspinna ettevalmistus (sh roomati kinnitamine)
 • krohvisegu valmistamine ja toonimine
 • lubikrohvi seinale kandmine ja järeltöötlus
Registreerumine:
Osale koolitusel

Koolituse hind: 30 eurot (tasutakse registreerumisel)
Osalejate arv: 6 - 15

Toimumiskoht: Restaureerimiskeskuse töökoda, Kastani tn 42 keldrikorrus
Kontakt: Restaureerimiskeskus, +372 5323 5013

Koolitaja: Andrus Needo (OÜ Krohwin), kes omab üle 10 aasta töökogemust vanade majade taastamisel ja uute viimistlemisel looduslike krohvidega nii Eestis kui ka välismaal.

Arhitektuuripärandi ehitushoolduse koolitussarja toetab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Restaureerimiskeskuse tegevust toetab Tartu linn.