MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus
Restaureerimiskeskus asub Aparaaditehase keldrikorrusel (Kastani 42, Tartu). 
Sissepääs on Kastani tänava poolsest klaasuksest ning seejärel teine uks vasakult.

Telefoninumber: +372 562 71 566

E-post: restaureerimiskeskus@srik.ee
Facebook: www.facebook.com/TartuSRIK/

Reg nr: 80207502
IBAN: EE577700771002795163 (LHV)
Alates 2020. aasta 1. veebruarist ei ole SRIK Tartu ühendus enam käibemaksukohuslane

Liitu meie postiloendiga

* kohustuslik väli
Uudiskirja sagedus on kord kuus.
Isikuandmete kogumine
Restaureerimiskeskus kogub vaid teie esitatud isikuandmeid, mis on vajalikud keskuse pakutavate teenustega seotud infovahetuseks. Nendeks andmeteks võivad olla näiteks teie nimi, e-mail ja telefoninumber. Andmete kogumine toimub meie veebilehel, e-maili teel, veebivormis või telefonitsi. Lisaks kogume teenuste parendamiseks andmeid, mida saame küpsiste kaudu, kui kasutate meie veebilehte.
Te võite iga hetk postiloendist loobuda, vajutades kirja jaluses olevat "unsubscribe" nuppu või kirjutades meilile restaureerimiskeskus@srik.ee sooviga postiloendist loobuda.
Me väärtustame teie isikuandmete turvalisust. Samuti uudiskirjaga liitumisel nõustute eelpool mainitud isikuandmete töötlemisega.