Möödunud koolitused

2024

27. aprillil Loeng: Vanade majade soojapidavuse tõstmine. Lektor Üllar Alev. 
28. aprillil Loeng: Niiskete ruumide kavandamine ajaloolisse puitmajja. Lektor Üllar Alev.


2023

8.07.2023 Sondaaž ja trafarettmaaling Hansa laadal
9.07.2023 Tooli restaureerimine ja viimistlus Hansa laadal
29.07.2023 Akende restaureerimine ja looduslike vahenditega viimistlemine Autovabaduse puiesteel
16.09.2023 Akende restaureerimine ja looduslike vahenditega viimistlemine Viljandi parandusfestivalil

2022 KEVAD

jaanuar: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
veebruar: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
märts: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
aprill: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
mai: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
juuni: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik


2021 SÜGIS

september: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
oktoober: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
november: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
20.11 12:00 Paranduskohvik. Mööbli restaureerimine
detsember: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
18.12 10:00 Mööbli restaureerimise õpituba


2021 KEVAD

aprill: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
mai: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik
24.05 17:00  Õpituba: Akende restaureerimine lihtsate vahenditegaJuhendaja Joel Kõivistik
28.05 17:00 Teeme tutvust trafarettmaalingugaJuhendaja Pille Vilgota
juuni: Mööbli restaureerimise koolitused koostöös Tartu Rahvaülikooliga. Juhendaja Joel Kõivistik


2020 SÜGIS

28.09.2020 Ajalooline materjal: linaõli ja värnits. Juhendaja Karin Kirtsi
10.-11.10. 2020 Õpituba: Puitmööbli restaureerimineJuhendaja Joel Kõivistik
16.10. 2020 Ajaloolise puitfassaadi restaureerimine ja hooldusJuhendaja Kermo Jürman
24.10. 2020 Õpituba: Akende restaureerimine lihtsate vahenditegaJuhendaja Kersti Siim
06.11. 2020 Ajalooline materjal: lubikrohv ja -värvJuhendaja Kermo Jürman

2019 SÜGIS


09.12.2019 Loeng: Traditsioonilised sisevärvid. Lektor Kati Männik
04.12.2019 Loeng: Miljööalade kaitse ja seadusandlus. Lektor Brita Karin Arnover
31.10.2019 Loeng: Tehnosüsteemide uuendamine ajaloolises hoones. Lektor Üllar Alev
15.09.2019 Tähtvere Õunaõuepäeva 
18.08.2019 Põlva Ökofestivali Restaureerimispunkt

2019 KEVAD

20.-21.07.2019 Hansapäevade teaduslinna Restaureerimispunkt
25.05.2019 Õpituba: Akende restaureerimine lihtsate vahenditega. Juhendaja Kersti Siim
24.05.2019 Ringkäik: Vaata vana akent. Juhendaja Inga Raudvassar
17.05.2019 Loeng: Niiskete ruumide kavandamine ajaloolisse puitmajja. Lektor Üllar Alev
09.05.2019 Loeng: Kuidas planeerida remonti säästes aega ja raha. Lektor Üllar Alev
18.04.2019 Õpituba: Šabloondekoreerimine. Juhendaja Pille Vilgota
05.04.2019 Loeng-õpituba: Lubikrohvimine - grupp 2. Juhendaja Andrus Needo
14.03.2019 Loeng-õpituba: Lubikrohvimine - grupp 1. Juhendaja Andrus Needo
7.02.2019 Loeng: Ajaloolise puitmaja soojapidavus. Lektor Madis Ahman


2018

4.12.2018 Loeng: Miljööväärtused. Lektor Brita Karin Arnover
16.11.2018 Loeng: Plekk-katuse hooldamine. Lektor Jaan Krela
10.11.2018 Loengupäev: Vana maja iga-aastane hooldusring ja ajaloo uurimine. Lektor Lea Stroh
29.10.2018 Õpituba: Puitmööbli hooldamine. Juhendaja Indrek Tirrul
24.09.2018 Loeng: Vanade majade soojapidavuse tõstmine. Lektor Üllar Alev
20.09.2018 Loeng: Tuleohutus vanas puitmajas. Lektor Erki Remmelkoor
30.08.2018 Õpituba: Akende ja uste tihendamine ning hooldus. Juhendaja Kersti Siim
23.08.2018 Õpituba: Puitfassaadi hooldus. Juhendaja Kermo Jürmann.
7.- 8.07.2018 Hansapäevade teaduslinna Restaureerimispunkt
16.06.2018 Töötuba: Lubikrohv. Krohvitud fassaadi hooldus 
18.05.2018 Töötuba: Akende hooldamine Aleksandri aias
28.04.2018 Infopäev Supilinna päevadel: Vanade akende hooldamine
24.03.2018 Loeng: Kasvuhoone ABC. Juhendaja Liina Järviste
2.03.2018 Õpituba: Puitakende restaureerimine II : Viimistlemine linaõlivärviga. Juhendaja Kersti Siim
16.02.2018 Õpituba: Puitakende restaureerimine I : Vana viimistluse eemaldamine, klaasimine ja kittimine. Juhendaja Kersti Siim
5.02.2018 Loeng: Puithoone seen- ja putukkahjustused. Lektor Kalle Pilt
24.01.2018 Õpituba: Põrandate restaureerimine ja hooldus. Juhendaja Pille Vilgota


2017

Seminar ajalooliste hoonete taastamisest - Läänemereäärsete riikide kogemus

K 23. august kell 15.00-18.00

21.-25. augustini 2017 toimus Tartus rahvusvaheline restaureerimislaager, milles osalesid meistrid, arhitektid ja muud restaureerimisasjatundjaid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Restaureerimislaagril oli kaks peamist eesmärki - võrgustumine ja kogemustevahetus erinevate riikide restaureerimisvaldkonna spetsialistide vahel ning Tartus SRIK-i tulevase maja (Aleksandri 41) restaureerimisele kaasa aitamine.
Töötubades tegeleti praktiliselt kahe teemaga:
* palkseina kasvatamine - tappimine ja varamine, punnimine ja linavildi paigaldus (Aleksandri 41 majas)
* ukse restaureerimine (restaureerimiskeskuse töökojas Kastani 42 www.restaureerimiskeskus.ee)

Lisaks töötubadele ja ekskursioonidele toimus laagri ajal seminar Eesti Rahva Muuseumi Ilmari Mannineni videoauditooriumis, kus jagasid kogemusi ajalooliste hoonete taastamisel kõik laagris osalevad riigid.

Ajakava:

15:00-15:05

opening


15:05.-15:35

Peter Jarbring, Carina Carlsson (Sweden)

Courses, services and craftsmens network at Slöjd & Byggnadsvård, a building conservation center in the west of Sweden

15:35-16:05

Janika Brügmann (Finland)

Old Rauma and Tammela renovation center

16:05-16:35

Elo Lutsepp (Estonia)

Webportal www.maamaja.eu - what`s the aim and to whom?

16:35-16:50

break


16:50-17:20

Ilze Zarina (Latvia)

Renovation and restoration of the timber/brick walls of the Stafenhagen house in Kuldiga, Latvia

17:20-17:50

Rasa Bertasiute, Martynas Gelbūda (Lithuania)

Manor restoration in the open air museum of Lithuania

17:50-18:00

conclusionSeminari töökeel oli inglise keel. Seminarile olid oodatud ka need huvilised, kes laagris ei osalenud.
Projekti rahastas Nordplus Adult programm.

Lubikrohvi õpituba
K 31. mail kell 18.00 - 21.00

Õpitoa sissejuhatavas loengus käsitleti järgmisi teemasid:
- lubikrohv: materjal ja selle omadused, erinevus savikrohvist
- lubikrohvi kasutuskohad ja krohvimiseks sobilikud aluspinnad
- krohvitava pinna ettevalmistus, katmine roomati või raabitsvõrguga
- peenviimistluskrohvid
- erinevate krohvisegude valmistamine
- lubikrohvi toonimine erinevate savidega
- lubikrohvi armeerimine võrguga (klaaskiudvõrk)
- lubikrohvi pealekandmine, selleks vajalikud töövahendid ning sobilikud töövõtted
- krohvitud pindade lõpp-viimistlus (kruntimine)

Õpitoa praktilises osas said osalejad proovida lubikrohvi valmistamist ning erinevate aluspindade krohvimist.

Õpitoas osalenu teab:
- mis on lubikrohv, millised on selle eriliigid, kus ja kuidas neid kasutada
- kuidas valmistada krohvimiseks ette erinevaid pindu
- kuidas valmistada lubikrohvi
- kuidas lubikrohvi seinale kanda - milliseid töövahendeid ja -võtteid selleks kasutada

Õpituba juhendas laialdaste teadmiste ja kogemustega meister Andrus Needo.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Savikrohvi õpituba
T 30. mai kell 18.00 - 21.00 

Õpitoa sissejuhatavas loengus käsitleti järgmisi teemasid:
- savikrohv: materjal ja selle omadused, erinevus lubikrohvist
- savikrohvi kasutuskohad ja krohvimiseks sobilikud aluspinnad
- krohvitava pinna ettevalmistus, katmine roomati või raabitsvõrguga
- savikrohvi armeerimine võrguga (džuudivõrk)
- peenviimistluskrohvid
- erinevate krohvisegude valmistamine
- savikrohvi pealekandmine, selleks vajalikud töövahendid ning sobilikud töövõtted
- krohvitud pindade lõpp-viimistlus (kruntimine)

Õpitoa praktilises osas said osalejad proovida savikrohvi valmistamist ning erinevate aluspindade krohvimist.

Õpitoas osalenu teab:
- mis on savikrohv, millised on selle eriliigid, kus ja kuidas neid kasutada
- kuidas valmistada krohvimiseks ette erinevaid pindu
- kuidas valmistada savikrohvi
- kuidas savikrohvi seinale kanda - milliseid töövahendeid ja -võtteid selleks kasutada

Õpituba juhendab laialdaste teadmiste ja kogemustega meister Andrus Needo.
Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Õppepäev maalingute avamisest ja taastamisest
P 28. mai kell 9.00 - 16.00

Õppepäeval osalejad said ülevaate seina- ja laemaalingutest
Loengus käsitleti järgmisi teemasid:
- maalingute ajalugu ja levik
- maalingute avamise võtted ning maalingute avamist raskendavad asjaolud
- maalingu kinnitamine
- eetilised probleemid maalingute avamisel ja taastamisel
- erinevad maalingute säilitamise viisid
- maalingute restaureerimine ja retušeerimine
- administratiivsed küsimused ehk omanike, ehitajate ja muinsuskaitse vahelised suhted

Päeva teises pooles said kõik osalejad kätt proovida erinevate viimistluskihtide eemaldamisel ning maalingute avamisel.


Praktiline õppepäev - vana pottahju lahtivõtmine
R 28. aprillil kell 9.00 - 16.00

Õppepäeval osalejad said  esmased teadmised ja oskused, kuidas hinnata vanade küttekollete seisukorda ning
küttekolde taastamiseks ettevalmistamise oskused ehk oskused pottahi ilma seda kahjustamata lahti võtta.
Õppepäeval käsitleti põhjalikumalt järgmisi teemasid:
- ülevaade tööks vajalikest tööriistadest ja -vahenditest, õigete töövõtete tutvustamine
- vana ahju renoveerimise, restaureerimise ja säilitamise põhimõtted - kas teha? mida teha? kuidas teha?
- vana ahju seisukorra hindamine - kuidas hinnata?
- olemasoleva ahju dokumenteerimine, baasmõõdistamine ja markeerimine
- ahjupottide puhastamine ja säilitamine - erinevad tehnikad ja metoodikad
- lahtivõetud ahju detailide hoiustamine ning selle dokumenteerimine

Õppepäeva juhendas kogenud pottsepp Mati Malm.
Õppepäev toimus vanas (korter)elamus Tartus, Aleksandri tn 41.

Õppepäeva läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kodusoe Grupp OÜ.


Õpituba - akende restaureerimine, viimistlustööd
N 30. märtsil kell 18.00 - 21.00

Õpitoas sai ülevaate kõigist aknarestaureerimisel vajaminevatest teadmistest ja oskustest - praktilisele tegevusele eelnes teoreetiline sissejuhatus.
Räägiti puiduparanduste tegemisest ning akna konstruktsiooni tugevdamisest, akende viimistlemiest ning selleks vajalikest töövahenditest  ja materjalidest, akna paigaldamisest ja edasisest hooldamisest.


Õpitosas osalenu:
- oskab teostada puiduparandusi
- teab, kuidas aknaraami viimistluseks ette valmistada (kruntimine) ning kuidas seda viimistleda (värvimine)
- teab, kuidas aknaid klaasida ja kittida
- oskab akna tagasi oma kohale paigaldada

Õpituba juhendas kogemustega restauraator Kersti Siim.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood. 


Hoone kahjustuste hulga määramine ja ettevalmistused renoveerimiseks

P 12. märtsil kell 10.00 - 17.00

Koolitus oli mõeldud neile, kes planeerivad restaureerimistöid vanas majas.
Koolitus toimus vanas ajaloolise väärtusega (korter)elamus Tartus, Aleksandri tn 41.

Koolitusel osalejad said teadmisi järgmistel teemadel:
- kahjustuste jaotus (mehhaanilised, seenkahjustused, inimeste poolt tehtud muudatused)
- alles jäävate konstruktsioonide valimine (tehnilise seisukorra, ajaloolise või kunstilise väärtuse poolest)
- hoone ümbruse planeerimine ehitustööde tegevuseks (sh kuhu ladustada materjal, prügi jms)
- hoone renoveerimise jagamine etappidesse materjalide ja tehnilise vajalikkuse järgi

Päeva lõpus sai iga osaleja praktilise ülesande, mille käigus tuli päeva jooksul õpitu konkreetse hoone näitel läbi lahendada ning paberile panna.

Õppepäeva juhendasid Vahur Saarnits ja Jürgen Kunnus.


Õpituba - akende restaureerimine, ettevalmistustööd
N 09. märtsil kell 18.00 - 21.00

Õpitoas osalejaid said ülevaate kõigist aknarestaureerimisel vajaminevatest teadmistest ja oskustest - praktilisele tegevusele eelnes teoreetiline sissejuhatus.
Räägiti akna vanuse hindamisest (ajalugu, erinevad tüübid), akna seisukorra hindamisest (kas restaureerida või teha uus), vajalikest töövahenditest  ja materjalidest.


Õpitosas osalenu:
- oskab hinnata akna vanust ja seisukorda
- teab, kuidas aken demonteerida ja mõõdistada
- oskab eemaldada vana viimistluse (kitt, värv) ning klaasi
- oskab puhastada (ja vajadusel ning võimalusel) parandada metallmanuseid

Õpituba juhendas kogemustega restauraator Kersti Siim.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood.


Linaõlivärvi õpituba - kindel ja vastupidav traditsiooniline linaõlivärv
15. veebruaril 2017


Õpitoas tehti juttu linaõlivärvi ajaloost, õpiti tundma värvi koostist ja omadusi ning seda, kud ja kuidas linaõlivärvi kasutada, millised on vajalikud eeltööd ning milline peaks olema lõppviimistlus.
Õpiti ise värvi valmistama seda erinevatest koostisosadest kokku segades. Tehti läbi kõik värvimise tööetapid alates kruntimisest kuni viimistlemiseni. Võimalik oli katsetada erinevaid retsepte, värvi toonimist ning linaõlipahtli ja -kiti valmistamist.

Õpituba juhendas Karin Kirtsi.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood.Munaõlitempera õpituba - m
is on munaõlitempera ja kuidas seda kasutada?
01. veebruaril 2017

Õpitoas tehti juttu nii munaõlitempera ajaloost kui ka tänapäevast - kui algselt kasutati munaõlitemperat puitpindade värvimisel, siis nüüd kasutatakse seda tänu tema heale kulumiskindlusele ka seinte viimistlemisel.
Õpitoas prooviti läbi munaõlitempera segamise viisid ning tutvustati erinevaid tehnikaid ja töövõtteid, millega värvi viimistletavale pinnale kanda.

Õpituba juhendas Kati Männik.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood.


Kriitvärvi õpituba - T

eeme ise kriitvärvi - see on imelihtne ja soodne!


26. jaanuaril kell 2017

Õpitoas tuli juttu kriitvärvi omadustest ja sellest, kuidas seda valmistada ning kus seda kastuada. Värvi valmistamisel tuli juttu ka selle toonimisest ning viimistlemisel saadi teada, kuidas tekitada moodsat kulumisefekti.

Õpituba juhendas Karin Kirtsi.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood.


Lubivärvi õpituba
25. jaanuaril 2017

Õpitoa käigus õpiti tundma lubja omadusi, lubi- ja lubiliimvärvide valmistamist ning kasutamist. Uuriti, kuidas saab päriselt lubjapiima. Kätt sai proovida fresko, seko (ka secco) ning skrafiito seinamaalingute tehnikatega.

Õpituba juhendas Karin Kirtsi.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hea Maja Pood.


Kaseiinvärvi õpituba - mis on kaseiinvärv ja kuidas seda kasutada?
11. jaanuaril 2017

Õpitoas tuli juttu värvi ajaloost - millal ja kuidas kaseiinvärvi kasutama hakati; prooviti läbi erinevad kaseiinvärvi valmistamise viisid ning räägiti  värvi täite- ja lisaainetest; tutvustati erinevaid tehnikaid ja töövõtteid, millega värvi viimistletavale pinnale kanda.

Õpituba juhendas Kati Männik.

Õpitoa läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Hea Maja Pood.


Puitmööbli restaureerimine – praktiline koolitus (22 tundi)
15., 22. ja 29. jaanuaril 2017

Kursust juhendas kogenud mööblirestauraator Joel Kõivisitik.

Kursusel õpiti praktilise töö käigus kogenud meistri juhendamisel tundma mööblirestaureerimise põhimõtteid, peamisi töövõtteid ning erinevate restaureerimiseks vajalike tööriistade kasutamist. Erilist tähelepanu pöörati traditsioonilistele töövõtetele ning -vahenditele (looduslikud peitsid, värvid, vahad).

Kursus oli eelkõige praktiline ning esemepõhine - osalejad restaureerisid kursuse käigus enda kaasatoodud mööbliesemeid või nende detaile. Kursuse täpne sisu ning ülesehitus sõltus konkreetsetest esemetest, mida kursusel osalejad soovisid restaureerida ning sellest, mida sooviti oma esemega teha.

Lisaks individuaalsele lähenemisele ning praktilisele tööle käsitleti kursusel ka üldiseid mööbli restaureerimisega seonduvaid teemasid ning printsiipe (puitmööbli restaureerimise põhimõtted, erinevad stiilid ja ajastud, konstruktsioonid, viimistlus, töövahendid ja nende õige ning ohutu käsitlemine, tööde planeerimine ning töökoha korrashoid, puitmööbli hooldamine jne).