Toimunud koolitused
2015


Aknarestaureerimise koolitus 24. ja 25. oktoobril 2015

Restaureerimiskeskuse esimesel koolitusel sai põhjaliku ülevaate kõigist aknarestaureerimisel vajaminevaist teadmistest ja oskustest.


Koolitus toimus restaureerimiskeskuses Tartus Kastani tn 42 (aparaaditehas) kahepäevasena.
Koolitajaks oli muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim, kes on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli mööbli ja restaureerimise eriala.
Koolituse hind oli restaureerimiskeskuse avamise puhul 20 € (tavahind 30 €). Hinna sees on kõik õppetöös vajaminevad materjalid ja tööriistad.

Koolituse kava:
Teoreetiline osa:
Kuidas hinnata akna vanust (ajalugu, erinevad tüübid)
Restaureerida või teha uus (seisukorra hindamine)
Isetegemine vs professionaalse abi kasutamine
Töövahendid ja materjalid – tööks vajalike tööriistade, vahendite ja materjalide tutvustamine

Praktiline osa:
Töö käik – sissejuhatus praktilisse ossa:
Objekti ülevaatus ja uuringud. Demonteerimine ja mõõdistamine. Vana viimistluse eemaldamine. Puiduparanduste tegemine, konstruktsioonide tugevdamine. Metallmanuste puhastamine, parandamine. Kruntimine. Klaasimine. Viimistlemine. Paigaldamine. Hooldamine

 
Puitfassaadi dekooridetailide restaureerimise ja taastamise koolitus 14. ja 15. novembril 2015

Koolitusel sai teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi puitfassaadi dekooridetailide restaureerimise ja taastamise kohta.

Koolitus toimus restaureerimiskeskuses Tartus Kastani tn 42 (aparaaditehas) kahepäevasena, mõlemal päeval u kell 11-16. Mõlema koolituspäeva keskel oli lõunapaus.
Koolitajaks oli restaureerimiskeskuse meister restauraator Jüri Reemann
Koolituse hind 30 €. Hinna sees olid kõik õppetöös vajaminevad materjalid ja tööriistad.

Koolituse kava:
Teoreetiline osa (4-5 tundi)
Vanade puumajade "nähtamatud" detailid. Hoone fassaad kui tervik (väike jalutuskäik Kastani tänavas). Dekoori seisukorra hindamine. Mida saab teha oma kätega? Tööde planeerimine ja ettevalmistamine. Detailide lahtivõtmisest ja parandamisvõimalustest.

Praktiline osa (4-5 tundi)
Uuringud ja mõõdistused. Värvisondaaž ja vana viimistluse eemaldamine. Puiduparandused, vana materjali kasutamine. Puuduva detaili taastamisest, joonistest ja dokumenteerimisest. Puitpitsi märkimine ja väljalõikamine. Dekooridetailide värvimine. Paigaldamine. Hooldamine ja kaitse ilmastiku eest.  


Seminar teemal „Ajalooliste hoonete soojustamise küsimused“ 13. novembril 2015 kell 10.00-14.00 ERM-i näitusemajas J. Kuperjanovi tn 9

Kuidas parandada vana maja soojapidavust nii, et selle välimus ei kannataks ja arhitektuurne väärtus säiliks? Kuidas on neid küsimusi lahendatud Rootsis ning mida oleks meil neilt õppida? Rootsi, Eesti ja Läti koostööprojekti “Learning to Live in Historical Buildings” („Õpime elama ajaloolistes hoonetes“) tulemusel toimus reedel, 13. novembril 2015 Tartus ERM-i näitustemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu) seminar, mille eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja jagada teadmisi meie vanade majade elanikele, projekteerijatele ja teistele restaureerimishuvilistele.

Seminari peaesinejaks oli Rootsi ehitusinsener Chico Hovedskov Crafoord, kes kõneles oma ettekandes soojustusvigade vältimisest. Tema sõnul on oluline mõista ajalooliste hoonete konstruktsioonide toimimispõhimõtteid. „Kui tekib vajadus konstruktsioone muuta, peavad muudatused olema tehtud suurima ettevaatlikkusega ja nö õigetes kohtades, kasutades õigeid materjale,“ kirjutas ta oma ettekande kokkuvõttes. Crafoordi ettekanne oli küll ingliskeelne, kuid seminari korraldajad tegid sellest kohapeal lühikese eestikeelse kokkuvõtte.

Tarmo Elvisto Tallinna SRIK-ist tutvustas seminaril vastvalminud juhendmaterjali miljööväärtuslikel aladel paiknevate ajalooliste hoonete energiatõhususe parandamiseks. See juhend on abiks nii majaomanikele kui ka projekteerijatele ja ehitajatele ning pakub lahendusi ja seletusi energiatõhususe nõuete ning välispiirete, akende-uste ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide energiatõhususe parandamiseks.

Triin Talk muinsuskaitseametist kõneles kultuurimälestiste ja ajalooliste hoonete soojapidavuse tõstmisest Eestis ning Kadri Kallast Tartu kultuuriväärtuste teenistusest rääkis ajalooliste majade soojustamisest Tartu linna miljööväärtuslikel aladel.

Seminar oli tasuta, vajalik oli eelnev registreerumine, osalejaid oli üle 40.

Seminari korraldas Tartu säästva renoveerimise infokeskus ja toetasid Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Tartu linn.

Seminari kava:
10–11.45 Chico Hovedskov Crafoord, ehitusinsener Rootsist, ettekanne soojustusvigade vältimise ja ajalooliste hoonete konstruktsioonide toimimispõhimõtete mõistmise teemal (inglise keeles)

11.45–12.15 Lõuna näitusemaja kohvikus

12.15–13.00 Triin Talk, muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor, ettekanne kultuurimälestiste ja ajalooliste hoonete soojapidavuse tõstmisest Eestis näidete põhjal

13.00–13.30 Kadri Kallast, Tartu kultuuriväärtuste teenistuse kultuuriväärtuste vanemspetsialist, ettekanne ajalooliste majade soojustamisest Tartu linna miljööväärtuslikel aladel

13.30-13.50 Tarmo Elvisto, Tallinna säästva renoveerimise infokeskuse juhataja, miljööaladel paiknevate ajalooliste hoonete energiatõhususe parandamise juhendmaterjali tutvustus
Akna restaureerimise koolitus 21. ja 22. novembril 2015

Koolitusel sai põhjaliku ülevaate kõigist aknarestaureerimisel vajaminevaist teadmistest ja oskustest.

Koolitus toimus restaureerimiskeskuses Tartus Kastani tn 42 (aparaaditehas) kahepäevasena.
Koolitajaks oli muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor Kersti Siim, kes on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli mööbli ja restaureerimise eriala.
Koolituse hind: 30 €.
Hinna sees olid kõik õppetöös vajaminevad materjalid ja tööriistad.

Koolituse kava:
Teoreetiline osa:
Kuidas hinnata akna vanust (ajalugu, erinevad tüübid). Restaureerida või teha uus (seisukorra hindamine).
Isetegemine vs professionaalse abi kasutamine. Töövahendid ja materjalid – tööks vajalike tööriistade, vahendite ja materjalide tutvustamine.

Praktiline osa:
Töö käik – sissejuhatus praktilisse ossa:
Objekti ülevaatus ja uuringud. Demonteerimine ja mõõdistamine. Vana viimistluse eemaldamine. Puiduparanduste tegemine, konstruktsioonide tugevdamine. Metallmanuste puhastamine, parandamine. Kruntimine. Klaasimine. Viimistlemine. Paigaldamine. Hooldamine.Sissejuhatus mööblirestaureerimisse 29. novembril 2015

Mööblirestaureerimise sissejuhatav koolitus oli loeng, kus arutati konkreetsete esemete põhjal, kuidas erinevaid mööbliesemeid korrastada, hooldada ja restaureerida. Kuidas algaja võiks alustada, mida tal oleks vaja teada ja mida ei tohiks teha. Kui vähegi võimalik, võtsid koolitusest osavõtjad ise oma väikese mööblitüki kaasa. 

Koolitus toimus restaureerimiskeskuses Tartus Kastani tn 42 (aparaaditehas) pühapäeval, 29. novembril kell 10-15. Koolituspäeva keskel on lõunapaus.
Koolitajaks oli mööblirestauraator Indrek Tirrul.
Koolituse hind: 20 €.Lauakuuse valmistamise töötuba lastele ja vanematele

laupäeval, 12. detsembril 2015 kell 11.00-15.00
restaureerimiskeskuses Kastani tn 42 (aparaaditehas)

Restaureerimiskeskus korraldas toreda meisterdamise töötoa, kuhu kutsusime osalema lapsi koos vanematega. Töötoa käigus valmis taaskasutatud puitmaterjalist armas lauakuusk, mille sai koju kaasa võtta, ära ehtida ja panna tuba kaunistama. Kuuske sai kohapeal soovi korral värvida ka loodusliku kaseiinvärviga. Töötoas osalemise tasu oli 5 eurot ühe meisterdatud kuuse kohta.
Juhime tähelepanu, et pildil olev kuuseke on illustratiivne. Töötoas valmivad kuused olid meie materjali ja oma meisterdaja nägu, seega täiesti erilised. Osalemissoovist palusime eelnevalt teada anda, sest kohtade arv oli piiratud.