Loeng: Ajaloolise puitmaja soojapidavus
7.02.19 - 17:30 - 20:45
Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Koolitaja: Madis Ahman

Eesmärk: Anda ülevaade ajaloolise puitmaja soojapidavusest

Koolitusel osaleja õpiväljund:
  • mõistab ajaloolise puitmaja autentsuse säilitamise tähtsust
  • tunneb ajaloolise puitmaja omadusi
  • teab soojapidavuse tõstmise võimalusi
  • oskab kavandada puitfassaadi hooldustöid
Sisu:
  • Ajaloolise puitmaja toimimise põhimõtted (õhu liikumine, loomulik ventilatsioon, niiskuse reguleerimine) ja tüüpvead, peamised soojalekete asukohad
  • ajastutruu restaureerimise põhimõtted ja nõuded
  • soojapidavuse tõstmise meetmed, mis on majanduslikult kõige mõistlikumad, arvestades eesmärki säilitada hoone autente välimus (vahelagede ja põrandate soojustamine, avatäidete ja seinte tihendamine), materjalide valik ja põhjendused
  • puitfassaadi hooldusvajadus
  • ajaloolistele puitmajadele sobivad praktilised näited
Registreerumine:
Osale koolitusel

Koolituse hind: 28 eurot (tasutakse registreerumisel)
Minimaalne osalejate arv: 8

Toimumiskoht: Restaureerimiskeskuse töökoda, Kastani tn 42 keldrikorrus
Kontakt: Restaureerimiskeskus, +372 5323 5013


Arhitektuuripärandi ehitushoolduse koolitussarja toetab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Restaureerimiskeskuse tegevust toetab Tartu linn.