Loeng: Niiskete ruumide kavandamine ajaloolisse puitmajja
17.05.2019 - 17:30 - 21:00
Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Koolitaja: Üllar Alev

Eesmärk: Anda ülevaade niiskete ja märgade ruumide kavandamisest ajaloolisse puitmajja.

Sajandivanused majad on mõnus elukeskkond, kuid tänapäevaste mugavuste kasutamine eeldab sinna ka märgade ruumide ehitamist. Sel puhul on õige töödejärjekord ja põhjalik läbimõtlemine eriti oluline, kuna tehtud vead võivad vana maja konstruktsioonidele saatuslikuks saada.

Koolitusel osaleja õpiväljund:
  • tunneb ajaloolise puitmaja omadusi
  • teab niiskete ja märgade ruumide kavandamise võimalusi, piiranguid ja eelistusi
  • oskab jälgida niiskete ruumide seisukorda
Sisu:
  • Ajaloolise puitmaja toimimise põhimõtted (sh ventilatsioon)
  • niiskete ruumide asukoha valik
  • materjalide valik ja põhjendused (sh. hüdroisolatsioon, küte)
  • ajastutruu restaureerimise põhimõtted ja nõuded
  • ajaloolistele puitmajadele sobivad praktilised näited
Registreerumine:
Osale koolitusel

Koolituse hind: 28 eurot (tasutakse registreerumisel)
Minimaalne osalejate arv: 8

Toimumiskoht: Restaureerimiskeskuse töökoda, Kastani tn 42 keldrikorrus
Kontakt: Restaureerimiskeskus, +372 5323 5013


Arhitektuuripärandi ehitushoolduse koolitussarja toetab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Restaureerimiskeskuse tegevust toetab Tartu linn.