VANA MAJA VÄÄRIB HOOLT

Pühendame suure osa oma koolitustest vanade majade säilimisele ning sellest tulenevalt ka miljööalade väärtustamisele. Ajaloolised piirkonnad pakuvad hubast ja inimmõõtmelist elupaika. Iga maja on küll erinev, kuid neid seob see, et vanu detaile peab mõõdutundlikult korrastama. Vanadel majadel on omamoodi aura, nad jutustavad oma lugu. Peame endalt küsima, kas ajalooline hõng säilib ka siis, kui kisume seinalt vanad kihid ja voodrilaudise. Kas see säilib, kui asendame laiad põrandalauad laminaatparketiga ja viskame välja rasked puidust tahveluksed?
Soome arhitekt Panu Kaila on sõnastanud vana maja remontijale kümme käsku, millest üks on selline: kui sul on piisavalt raha, et kõik vana uue vastu välja vahetada, siis on sul ka raha, et endale uus maja ehitada.
Säästev renoveerimine säästab nii kultuuripärandit, keskkonda kui ka koduremontija rahakotti, paneb otsima leidlikke lahendusi ja innustab ise kätt proovima. Kodu, kus siin-seal on ise käed külge pandud, on palju õdusam. Laskem maja väärikalt vananeda.


Loeng: Miljööväärtused
4.12.2018
Koolitaja: Brita Karin Arnover


Loengu teemad:
1. Miljööväärtuslikud hoonestusalad linnades
2. Tartu miljööaladel kehtivad põhimõtted ja nõuded
3. Kust otsida infot oma maja kohta, ning kust leida abimaterjale?
4. Ülevaade olukordadest, mis juhul on ehitusprojekti vaja, koos näidetega.

Koolituse hind: tasuta
Lektor: Brita Karin Arnover (Tartu linna kultuuriväärtuste vanemspetsialist miljööväärtuslikel aladel)
Toimumiskoht: Kastani 42, restaureerimiskeskus
Aeg: 18:00 - 20:00
Lisainfo: restaureerimiskeskus@srik.ee

Koolituse teeb võimalikuks Eesti Kultuurkapital

OSALE KOOLITUSEL

Loeng: Plekk-katuse hooldamine

16.11.2018 18:00
Koolitaja: Jaan Krela


Sügisvihmade ajal annab halvasti hooldatud katus endast kohe märku. Mida siis teha väikeste aukudega plekk-katuses ning kui tihti peaks seda värvima?

Loengul käsitletakse traditsioonilise valtsplekk-katuse hooldustöid järgmistel teemadel:
  1. Pööning - mis funktsioon on tegelikult pööningul?
  2. Tuulutus - kas ventileerida ning kui mitte, siis millal tuulutada?
  3. Läbiviigud - igasugused läbiviigud tekitavad ohtu leketeks - kuidas seda vältida?
  4. Lumi ja lehed - kuidas tegutseda kui katus ulatub kõnniteele, kus käivad inimesed. Lumi, sademed, jääpurikad, lehed ja muu säärane.
  5. Töövõtted
  6. Miks on tarvis rajada pööningule käiguteed?
  7. Värvikihi hooldamine - kohtparandused vs. täielik värvimine
  8. Mida tähele panna katusetööde tellimisel? - kuidas säästa raha ning millal tasub kaaluda katuse vahetamist.

Koolituse hind: 12 eurot (sisaldab käibemaksu)
Lektor: Jaan Krela
Toimumiskoht: Kastani 42, Restaureerimiskeskus
Lisainfo: restaureerimiskeskus@srik.ee

Koolituse teeb võimalikuks Eesti Kultuurkapital,

OSALE KOOLITUSEL


Loengupäev: Vana maja iga-aastane hooldusring ja ajaloo uurimine
10.11.2018
Koolitaja: Lea Täheväli Stroh10. novembril võtame käsile vanade hoonete ajaloo ning hooldamise. Kaheosalise loengupäeva esimeses osas tutvustame hoonete iga-aastase hoolduse põhimõtteid. Ükski majaomanik ei ole teadlikult hooletu, puuduvad vaid teadmised ning oskus näha valukohti, mis võivad põhjustada kahjustusi meie elamisele.

Hoone teadlik hooldus loob eeldused maja säilimiseks. Tutvume hoone väliste kahjustuste põhjustajatega ning vaatame, kuidas neid ennetada või likvideerida. Vaatame lähemalt katuseid, puit-, kivi- ja krohvifassaade, sokleid, aknaid, uksi ja seda nii remondijärge ootavate kui ka remonditud majade puhul. Tähelepanu keskmes on vihmaveesüsteemid – millised peavad need olema, et konstruktsioonid kuivana püsiksid? Arutame ka, miks „tänavakunstnikud“ tahavad seintele sodida ja kuidas neid eemal hoida.

Loengupäeva teine osa selgitab meile väärtust, mille annab maja ajastutruu renoveerimine. Iga maja on ehitatud oma aja stiili, oskuste ja võimaluste järgi. Ka tänapäeval on oma stiil, oskused ja võimalused, aga kui neid mõtlematult vanade hoonete renoveerimisel kasutada, on tulemus enamasti ebaõnnestunud mitte ainult stiililiselt, vaid ka ehitustehniliselt.

Vaatame, kust saab informatsiooni maja ajaloo kohta ja mida peaks renoveerimistööde kavandamisel arvestama. Kuidas mõista projekteerija nõuet „valmistada olemasoleva eeskujul“?

Koolitusepäeva kava:

10:00 - 13:00 Hoonete iga-aastane hooldusring
13:00 - 13:50 Lõunapaus (omal valikul mõnes lähimas kohvikus)
14:00 - 17:00 Vana maja ehitus- ja ajaloo uurimine

Koolitust viib läbi restaureerimis- ja ehitushoolduse spetsialist ning mitme selleteemalise raamatu autor Lea Täheväli Stroh.

KUS: Pepleri 32 (Hea Maja Pood), 2. korruse seminariruum
MILLAL: 10.11.2018
KESTUS: 10:00 - 17:00
HIND: 1. loeng 12€ / 2. loeng 20€ / terve päev 28€

Koolituse teeb võimalikuks Eesti Kultuurkapital

OSALE KOOLITUSEL


Loeng: Vanade majade soojapidavuse tõstmine

24.09.2018
Koolitaja: Üllar Alev

Vanadel majadel on oluline ja mitmetes piirkondades kohustuslik säilitada hoone puidust ehisdetaile või kivist fassaadielemente. Samuti peame säilitama arhitektuursed proportsioonid, et silmale hea vaadata oleks. Kõigi nende visuaalsete teemade kõrval soovivad omanikud maja tehniliselt paremasse seisukorda viia lahendades niiskuse, õhulekete ja soojakao probleemid.

Vaatleme märksõnade komplekti koos mitmete variatsioonidega: välimus - soojustamine - aknad - pööning - tihendamine - ventilatsioon.

NB! Loeng on suunatud majaomanikele, kuid vajalik ka projekteerijatele ja ehitajatele.

KUS
:  Armastuse saal, Tartu Aparaaditehas
MILLAL: 24.09.2018 18:00 
KESTUS: kuni 3 tundi
HIND: 24€

Loeng: Tuleohutus vanades majades

20.09.2018
Koolitaja: Erki Remmelkoor

Koolitusel võtame käsitlusele järgmised küsimused:

Kuidas arukalt kütta, grillida ja lõket teha?
Kuidas tekivad tulekahjud? Millised on peamised põhjused?
Millised on peamised riskikohad eluruumides ja käitumisharjumustes?
Mida silmas pidada vana puitmaja renoveerimise juures?
Milliseid ettevaatusabinõusid kasutada tulekahju ennetamiseks?
Kuidas käituda tulekahju korral?

KUS
:  Restaureerimiskeskus, Kastani 42
MILLAL: 20.09.2018 18:00
KESTUS: kuni 3 tundi
HIND: 12€


Koolitus: Puitfassaadi hooldus

23.08.2018
Koolitaja: Kermo Jürmann, Säästvad Ehituslahendused OÜ / MEISTRI


Puitfassaadide restaureerimist ja hooldamist käsitleval infoõhtul õpime tundma puitfassaadide korrastamiseks sobivaid traditsioonilisi materjale, nende omadusi ning asjakohaseid töövõtteid. Jagame kogemusi, kuidas restaureerida ja hooldada puitmajade välisviimistlust, nii et säiliks nende algupära ja erilisus.

Pakume vastuseid järgmistele küsimustele:
Millised on enamlevinud probleemid puitfassaadidel?
Kas laudise väljavahetamine on ainus võimalus fassaad korda saada?
Kuidas regulaarselt puitfassaadi hooldada?

Loengule (umbes 1 tund) järgneb õppekäik Karlovas, kus konkreetsete majade näitel antakse nõu nende fassaadide korrastamiseks.

KUS:  Restaureerimiskeskus, Tartu Aparaaditehas
MILLAL: 23.08.2018 18-20 
KESTUS: 2 tundi
HIND: 24€ 

Koolitus: Lubikrohv. Krohvitud fassaadi hooldus

16.06.2018
Koolitaja: Kermo Jürmann, Säästvad Ehituslahendused OÜ / MEISTRI

Koolitusel õpime tundma traditsioonilise lubikrohvi omadusi ning nende materjalide sobivust vanade hoonete taastamisel. Koolitus toimub krohvimistöid ootava hoone näitel Luke mõisas Tartumaal. Koolituse hinna sees on ka lõunapakett.

Koolitus algab ülevaatliku seminariga lubjast kui traditsioonilisest ehitusmaterjalist ning jätkub paraktilise kursusena. Tutvume erinevate aluspindadega (kivi, puit, pilliroog) ning õpime pindade ettevalmistamist krohvimiseks (puit- ja kivipinnad). Harjutame erinevaid krohvimisvõtteid, erinevate kihtide (sisseviske-, täite- ja viimistluskiht) pinnale kandmist ning järeltöötlust (silekrohv, kellukrohv, pintselkrohv jms.).
Anname ülevaate kivihoone taastamise eripäradest ajaloolises mõisakompleksis asuvate kivihoonete näitel. Õpetame teostama lubikrohv fassaadide parandustöid ning regulaarset hooldamist.

Toimumisaeg ja programm:
16. juuni, laupäev kell 11-17

11.00 - Ülevaade Luke mõisast
11.15 - Loeng "Lubi, lubikrohvid, lubimördid"
12.00 - Praktika. Materjalide ja tööriistade tutvustus
13.00 - Lõuna
13.30 - Praktika. Krohvimisvõtted
15.30 - Krohvfassaadide hooldus
17.00 - Lõpp

KUS: Luke mõis, Tartumaa
MILLAL: 16.06.2018 11-17
KESTUS: 6 tundi
HIND: 40€ enne 1. juunit / 45€ hiljem


TOIMUNUD KOOLITUSED

Loeng: Puithoone seen- ja putukkahjustused

5.02.2018
Lektor Kalle Pilt


Igas vanemas majas elab lisaks meile veel palju elusolendeid, kellest osa soovivad lagundada maja. Koolitusel räägitakse puitu kahjustavatest putukatest ja puitu lagundavatest seenetest hoonetes ning nende mõjust hoonete kestvusele.

Lühidalt on juttu ka sinavus- ja hallitusseentest kui puitu moondavatest seentest. Lõpuks saab soovitusi, kuidas kõigi nendega ühes ökosüsteemis edasi elada.

KUS: Restaureerimiskeskus, Tartu Aparaaditehas
MILLAL: 5.02.2018 18:00
KESTUS: 2 tundi
HIND: 20€


Õpituba: Põrandate restaureerimine ja hooldus

24.01.2018
Juhendaja Pille Vilgota

Taastatud puitpõrandad on kodu suureks väärtuseks. Mõnus palja jala all ning on ka silmale rõõmuks. Õpitoa käigus võtame läbi näited erinevatest meetoditest laudpõrandatelt värvi eemaldamisest. Eemaldame ülesvõetud laudadelt viimistluse ning kanname ka uue peale. Lisaks näitame kuidas teha parandada vigastatuid pindasid punnimise või proteesimise teel.

KUS: Restaureerimiskeskus, Tartu Aparaaditehas
MILLAL: 24.01.2018 kell 18:00
KESTUS: 3 tundi
HIND: 25€


Tulemas:

Aasta jooksul võtame läbi mitmekesised maja hoolduse teemad ning interjööri seotud koolitused. Kindlasti tuleb juttu vana maja soojapidamise tõstmisest ja vundamendi soojustamisest. Eraldi koolitustesari on ka hoonete hooldusest alates hoonete iga-aastasest hooldusringist ja kaks koolitust nii puitfassaadi kui ka krohvfassaadi hooldusest. Võtame teemaks ka plekk-katuse hoolduse ning tuleb ka kordusele populaarne niiskete ruumide ehitamine vanasse majja. Puitmaja kestmiseks tuleb ka tuleohutuse loeng. Ajalooliste teadmiste täiendamiseks oleme loonud miljööväärtuste loengu ning vana maja ajaloo ja ehitusloo lugemise. Taas tulevad koolitused nii savikrohvi kui ka lubikrohvi kasutamisest ja omadustest.