Loeng: Kuidas planeerida remonti säästes aega ja raha
9.05.2019 - 17:30 - 20:45
Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Koolitaja: Üllar Alev

Eesmärk: Anda ülevaade remondi ja hooldustööde planeerimisest ajaloolises puitmajas

Koolitusel osaleja õpiväljund:
 • mõistab ajaloolise puitmaja autentsuse säilitamise tähtsust
 • tunneb ajaloolise puitmaja iseärasusi
 • mõistab hoolduse, remondi, restaureerimise ja konserveerimise mõisteid ja erinevusi
 • teab remondi peamisi etappe ja tööde tüüpilist järjekorda
 • oskab kavandada puitmaja remonti ja hooldustöid
Sisu:
 • ajaloolise puitmaja konstruktsioonid ja tüüpkahjustused
 • ajastutruu restaureerimise põhimõtted ja nõuded
 • ehitustööde planeerimine (vundament, seinad (fassaad), avatäited katus, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid)
 • olukorrad, mil tuleb nõu pidada spetsialistiga (insener, arhitekt, sisekujundaja)
 • hooldusvajadus ja järjepidevus
 • ajaloolistele puitmajadele sobivad praktilised näited
Registreerumine:
Osale koolitusel

Koolituse hind: 24 eurot (tasutakse registreerumisel)
Minimaalne osalejate arv: 8

Toimumiskoht: Restaureerimiskeskuse töökoda, Kastani tn 42 keldrikorrus
Kontakt: Restaureerimiskeskus, +372 5323 5013


Arhitektuuripärandi ehitushoolduse koolitussarja toetab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.
Restaureerimiskeskuse tegevust toetab Tartu linn.